Työehtosopimukset

Työehtosopimukset | Ammattiliitto Pro

Työehtosopimus (TES) on ammatti- ja työnantajaliiton välinen sopimus alan vähimmäistyöehdoista.

Työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu – Työ- ja …

Työehtosopimukset. Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja tai työnantajien yhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäin …

TES työehtosopimus – Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry

Työehtosopimukset. Työnantajia ja työntekijöitä edustavat ammattijärjestöt tekevät keskenään työehtosopimuksia. Työehtosopimuksissa sovitaan tietyillä alalla …

Työehtosopimukset – Lakivälitys yrityksille

Työehtosopimukset. Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajajärjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten esimerkiksi …

Juhana Vartiainen lopettaisi yleissitovat työehtosopimukset …

2.1.2015 – Suomessa on työehtosopimusten yleissitovuuden kautta kansainvälisesti vertaillen jo erittäin tiukka vähimmäisehtojen normisto. Jos palkkojen …

Suomen ympäristökeskus > SYKEn virka- ja työehtosopimukset

1.4.2016 – SYKEn virka- ja työehtosopimukset. VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja …

Työehtosopimukset – Jyty ry

Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.

Työehtosopimukset – YTK-Yhdistys

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus tiettyä alaa koskevista työehdoista, joita sopimuksen …

Työehtosopimukset – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL neuvottelee elintarvikealan työnantajaliiton, Elintarviketeollisuusliitto ETL:n kanssa alalle työehtosopimukset eli tessit, …

Työsuhde: Työehtosopimukset – Laki24.fi

Työehtosopimuksista (TES) on muodostunut käytännön tasolla tärkein työsuhteiden sisältöä määrittelevä oikeuslähde. Lainsäädäntö ei määrittele työsuhteen …